میوه و صیفی جات

1-1 از 1

از آنجایی که هدف بازرگام تسهیل خرید برای مصرف کننده نهایی می باشد، تمام طرح های تخفیفی برای استفاده خانوار می باشد. بر این اساس سفارشاتی که بصورت عمده از یک یا چند قلم جنس ثبت می شوند قابل ارسال نیست.
کلیه سفارش های ثبت شده در بازرگام در صف پردازش قرار گرفته و تلاش ما بر انجام بی نقص این فرآیند میباشد، با وجود این در صورتیکه موجودی محصولی در بازرگام به پایان برسد و یا قیمت کالا اشتباه درج شده باشد (حتی پس از اقدام کاربر به ثبت سفارش) حق لغو آن سفارش و استرداد وجه به مشتری برای بازرگام محفوظ است و کاربر با ورود به بازرگام می پذیرد از این امر آگاهی داشته و در این خصوص ادعایی نخواهد داشت.

- 19 %

هویج

1کیلوگرم±100گرم...
تمام شد
- 22 %

کرفس

1کیلوگرم±100گرم
تمام شد
- 18 %

هلو

1کیلوگرم±100گرم
تمام شد
- 15 %

موز

1کیلوگرم±100گرم
تمام شد
- 17 %

به

یک کیلوگرم±100گرم
تمام شد
- 21 %

خیار

1کیلوگرم±100گرم
تمام شد
- 20 %

گوجه

1کیلوگرم±100گرم
تمام شد

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.